Taustaa

Helluntaiherätyksen katsotaan alkaneen Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa, eikä kestänyt kauankaan, kun helluntaisanoma saavutti Äetsän alueen. Kiikassa vaikutti jo v.1919 nuori ja tulisieluinen Paavo Kossi. Hänen toimintansa tuloksena ihmisiä tuli uskoon ja neljä kastettiinkin samana vuonna Kiimajärvessä. Tästä lähtien on Äetsän alueella julistettu evankeliumia helluntaiseurakuntien toimesta. Äetsän alueella työtä tekivät pitkään Vammalan ja Huittisten helluntaiseurakunnat. Työn vakiintuessa alueelle muodostui kiinteä rukouspiiri ja työn edistyttyä heräsi ajatuksiin oman seurakunnan perustaminen.

Äetsän helluntaiseurakunta

Äetsän helluntaiseurakunta perustettiin v. 1993 Huittisten ja Vammalan helluntaiseurakuntien tuella. Perustamisen yhteydessä seurakuntaan liittyi 44 jäsentä. Palkattuina työntekijöinä seurakunnassa ovat toimineet Veijo Heinonen, Kari Lahtinen ja Ari Tanhula. Lähetystyössä on kannatettu mm. Markku ja Pirjo Ojaniemeä Ugandassa ja Keniassa, Veijo ja Eija Rauvalaa Boliviassa ja Krista ja Reijo Kuokkasta Keniassa. Oma rukoushuone valmistui v. 1998 talkootyönä.